Theo Bộ Giao thông, trong tổng số 27km của quốc lộ 32 còn 14km chỉ có hai làn xe, khó đáp ứng nhu cầu đi lại từ Hà Nội lên Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ khi cầu Vĩnh Thịnh thông xe trong năm nay. Đoạn tuyến này không đồng bộ với đoạn từ Diễn đi Nhổn (đã mở rộng 4 làn xe) nên Bộ nhận định việc mở rộng trước năm 2016 là "hết sức cấp bách và cần thiết”.Dự án mở rộng quốc lộ 32 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2003, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Đến nay, một nửa đoạn tuyến qua các thị trấn Lai Xá, Trạm Trôi, Phùng và Phúc Thọ đã được mở rộng 4 - 6 làn xe.
Theo Đặng Nhật