Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công công bố kết quả giao dịch cổ phiếu SCR của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal).Cụ thể, Thành Thành Công đã mua vào 12,38 triệu cổ phiếu SCR trên tổng số 13,7 triệu cổ phiếu đăng ký mua vào trước đó. Sau khi mua, Thành Thành Công trở thành cổ đông lớn của SCR với tỷ lệ sở hữu 8,25% vốn điều lệ. Giao dịch thực hiện từ 29/8 đến 26/9/2014 - không hoàn thành như dự kiến do giá cổ phiếu SCR không như kỳ vọng. Trước khi mua vào cổ phiếu SCR, Thành Thành Công không phải là cổ đông của Sacomreal nhưng không phải là xa lạ. Bà Tôn Thị Nhật Giang, Giám đốc Thành Thành Công, đồng thời là Ủy viên HĐQT của Sacomreal.
Biến động giá SCR 1 tháng gần nhất
Đan Nguyên