Hàu sống ăn với mù tạt có sao không?

Đang đi nghỉ dưỡng mà thấy người ta ăn hàu sống mù tạt sợ quá các bác ơi. Các bác ăn qua chưa cho em tý kinh nghiệm.