* Hiện có khoảng 59.508 loài được đánh giá trong Sách đỏ của IUCN.

Phóng to

"Kỳ lân” Ả Rập, có tên khoa học Oryx leucoryx đã thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng

Theo các nhà khoa học, do bị săn bắn quá mức nên loài linh dương sừng thẳng đặc hữu của bán đảo Ả Rập, Trung Đông gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn khoảng 6 cá thể trưởng thành của loài này trong tự nhiên vào năm 1972.

Nhưng sau gần 40 năm nỗ lực bảo tồn và nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt, “dân số” của loài linh dương sừng thẳng gia tăng đáng kể, ước tính có 1.000 cá thể hiện đang sống trong địa phận các quốc gia Ả Rập Xê Út, Israel, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Jordan.

Kết quả chúng được các nhà khoa học IUCN gỡ bỏ khỏi tiêu chí phân loại “nguy cấp” (endangered) và nâng lên mức an toàn hơn là “sắp nguy cấp” (vulnerable) trong Sách đỏ của IUCN.

“Đây là một câu chuyện bảo tồn thành công, hi vọng có thể áp dụng thành công các loài động vật bị đe dọa khác” - nhận định của bà Razan Khalifa Al Mubarak, tổng giám đốc Cơ quan môi trường tại thủ đô Abu Dhabi, UAE.

Cũng theo báo báo mới công bố của các nhà khoa học IUCN, hiện có khoảng 59.508 loài thực vật và động vật được liệt kê trong Sách đỏ; trong số này có 797 loài đã “tuyệt chủng” (extinct) và 64 loài đã “tuyệt chủng trong tự nhiên” (extinct in the wild), 3.801 loài “cực kỳ nguy cấp” (critically endangered), 5.566 loài “nguy cấp”, 9.898 loài “sắp nguy cấp”, 4.533 loài “sắp bị đe dọa” (near threatened) và 25.853 loài “ít quan tâm” (least concern).

Trong khi đó chưa có đủ dữ liệu để đánh giá tình trạng của 8.996 loài khác.