Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa (mã DTH) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – SCIC.

Cụ thể, SCIC đã đưa ra đấu giá gần 1,5 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần của Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa với giá khởi điểm 18.600 đồng/cổ phần.

Có 2 nhà đầu tư tham gia đấu giá với mức giá đặt cao nhất 23.100 đồng/cổ phần và thấp nhất 21.100 đồng/cổ phần.

Kết thúc đấu giá, toàn bộ gần 1,5 triệu cổ phần của Vật tư Y tế Thanh Hóa đã được bán ra cho nhà đầu tư ra giá 23.100 đồng. Tổng giá trị cổ phần bán được trên 34,2 tỷ đồng.